การศึกษาภาคเหนือ 15 พ.ย.60 (ท่านสุทัศน์)

คลิปเสียงพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล