คลิปวิดีโอ การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15-16 พย. 2560

คลิปที่ 1 คลิปที่ 2 คลิปที่ 3 … อ่านเพิ่มเติม คลิปวิดีโอ การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15-16 พย. 2560