นายประเสริฐ บุญเรือง รองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2560 ครั้งที่5 /2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3

ภาพข่าว

สมชัย ภาคีนุยะ