วิดีโอ โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 … อ่านเพิ่มเติม วิดีโอ โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต