ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการองค์กร”

ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

 

16443001_1759392351055845_1831406695_o16441571_1759392921055788_921911945_n

16358398_1759392554389158_703117217_n15979124_1759393151055765_898181253_n

16443876_1759392997722447_184141023_o16426445_1759393511055729_2028267986_n

16441251_1759395727722174_572578948_n16426445_1759393511055729_2028267986_n

16441578_1759393724389041_868565015_n16426692_1759396307722116_1627042547_n

16467076_1759396931055387_829522824_n16426365_1759397081055372_241835162_n

 

 

 

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบาย เรื่อง”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ “การฝึกทักษะอาชีพเพื่อรองรับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จ.ตาก

16425369_1759403114388102_1722445311_n16425544_1759402144388199_1323394884_n

16425550_1759404424387971_992563273_n16441258_1759403601054720_6829931_n

16441581_1759400951054985_1331012243_n16444092_1759400364388377_1553552395_o

16467070_1759405667721180_746202424_n16467096_1759405557721191_1229900027_n

16468693_1759405411054539_764808168_n16468955_1759403737721373_1747464606_n

16468966_1759405001054580_1610053841_n16468987_1759401997721547_150911724_n

 

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนไร้สัญชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ ศูนย์การศุึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่สอด จ.ตาก

12

34

56

78

910

1112

1314