สรุปผลประชุมบริหารความเสี่ยง ปี 61 ลงเว็บไซต์ สนย.