่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  28 ธันวาคม 2559

img_0055img_0060

img_0061img_0062

img_0071img_0066

img_0081img_0084

img_0092img_0096

img_0103img_0077

img_0102img_0105

img_0109img_0110