สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมือง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหลักสำนักงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

16651263_1763229100672170_1255301579_o 16651334_1763228897338857_722858161_o

16667274_1763229170672163_2057199840_o 16651334_1763228897338857_722858161_o

16651060_1763229677338779_1237223245_o 16650973_1763229237338823_483356512_o

16593836_1763230547338692_431859911_o 16651581_1763229604005453_900818680_o

16709430_1763231034005310_252469704_o 16651396_1763230307338716_1070148767_o

16667906_1763229857338761_946668669_o 16586442_1763230097338737_1155437027_o

ภาพข่าวโดย

นายสมชัย ภาคีนุยะ