กิจกรรมาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี

20517775_1872342006427545_1971430135_o 21037968_1872341996427546_1386395197_o  21056943_1872341959760883_33321137_o    21057187_1872341999760879_29013195_o 21081432_1872341936427552_1379173907_o 21081422_1872342626427483_406413979_o21081839_1872341983094214_1538828817_o 21081887_1872342033094209_1904494877_o 21082252_1872342093094203_472396801_o 21104136_1872341946427551_521240864_o 21082157_1872342573094155_758564517_o 21038110_1872342603094152_524248084_o

21038148_1872342633094149_1124173629_o 21056878_1872342599760819_486154736_o (1) 21057050_1872342583094154_321548320_o

21057185_1872342586427487_644651462_o 21057360_1872342649760814_1408649346_o 21057693_1872342593094153_1236539205_o (1)21082205_1872342589760820_115312439_o