10. จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ) ปรับ10มค59 (4)